• - Om politikerne bare utsetter saken en måned vil det ikke gi store konsekvenser. Dersom de bestemmer seg for at det skal velges en ny trasé vil det derimot kunne ta lang tid før Bybanen kommer på skinner mot Flesland, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen. FOTO: RUNE SÆVIG

Kalde føtter kan gi bybanestopp

Bergenspolitikerne er i tvil om trasévalget for Bybanen til Flesland. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen mener somling kan utsette byggingen med halvannet til to år.