Barn med astma får KOLS som voksne

Å ha astma som barn er like farlig som egen røyking for å utvikle KOLS.

Publisert Publisert
  • Berit Kvalheim
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Det viser nyere vitenskapelige undersøkelser som er utført både i Norge og i flere andre europeiske land. Den nye kunnskapen er bakgrunnen for en landsomfattende informasjonskampanje som nå er i gang i regi av Astma— og Allergiforbundet, og som starter i Bergen onsdag.

Flere barn får astma

— Vi er veldig opptatt av å få ut korrekt informasjon omkring dette. Særlig fordi vi vet at antall barn med astma øker stadig. 20 prosent av alle norske barn har astma i løpet av skoletiden, sier Eva Brækkan, regionsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund, Region Vest.

En av tre

— Bare på den måten kan vi legge opp til riktig behandling av astma, som i sin tur kan være god forebygging av KOLS senere i livet, sier hun.

Hun viser til at sammenhengen mellom barneastma og utvikling av KOLS har vist seg å være tettere enn det man tidligere har trodd.

— En av tre KOLS-diagnosene er ikke relatert til egen røyking, men til andre faktorer.

Støv og kjemikalier

- Hvilke?

— Astma i barnealderen øker risikoen dramatisk, men også passiv røyking og arbeidsplasser med støv, gasser og kjemikalier kan være med på å øke tilbøyeligheten til å utvikle KOLS.

— KOLS er skambelagt, lavstatus, knyttes til egen røyking og anses av mange som en selvpåført sykdom, men dette er ikke en konstruktiv tilnærming, og det er bare halve sannheten om KOLS, sier hun.

— To tredeler av alle KOLS-diagnoser er relatert til røyking, men en tredel er definitivt ikke det. Man snakker også om en ny gruppe av mennesker med KOLS. Det er mennesker med astmahistorikk, bønder, tungindustriarbeidere og folk som har levd i et forurenset miljø.

Luftkvalitet

- Hva med bergensluften?

— Vi har ikke spesifisert luftkvaliteten i de undersøkelsene som er foretatt, og vi setter heller ikke spesielt søkelys på lokale forhold i Bergen under denne kampanjen, men nøyer oss med å vise til at miljø og forurensning har stor effekt på utviklingen av denne sykdommen, sier Brækkan.

Røykende foreldre

Miljøet er i det store og hele et svært viktig moment, og det gjelder ikke minst hjemmemiljøet i oppveksten, viser forskningen.

— Mors og fars røyking og luftinfeksjoner i barneårene trekker opp risikoen for KOLS i voksen alder. Barn med nedsatt lungefunksjon ved fødsel har en mye større sjanse til å utvikle både astma og senere KOLS enn barn med god, optimal lungefunksjon. Du løper altså større risiko for å utvikle astma og senere KOLS dersom du har røykende foreldre i barndommen, enn om du har normal lungefunksjon og selv begynner å røyke som voksen, sier Eva Brækkan.

Fire av ti vet ikke

Helsedirektoratets nasjonale kolsråd anslår at 370.000 nordmenn har KOLS, og at fire av ti ikke vet det selv.

Det betyr at så mange som 19.400 bergensere sliter med denne lungesykdommen, og at 8000 av disse er i uvisse om at de har den.

Overlege Cecilie Svanes ved lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus er ansvarlig for den norske delen av et stort europeisk forskningsprosjekt om lungehelse.

20.000 personer i en lang rekke europeiske land har deltatt i prosjektet. Omkring 2000 personer i Hordaland har svart på spørsmål, og 200 har deltatt i praktiske, medisinske tester.

— Egen røyking er fortsatt en viktig faktor for utvikling av KOLS, men vi begynner nå å se at kombinasjonen av passiv røyking og andre faktorer også har en betydelig effekt, sier hun.

Si din mening i kommentarfeltet under!

BARN og KOLS: Eva Brækkan i Astma- og allergiforbundet er å finne på Åsane senter onsdag. Der drar hun i gang en informasjonskampanje om KOLS og forebygging. Alle kan få testet lungefunksjonen sin.

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Savnet gutt (4) funnet på Voss: – Han var så trøtt at han sovnet på skulderen til mannskapet

  2. Lam fikk halen bitt av: – Noen hundeeiere ødelegger for alle andre

  3. Sjeldan fugl observert på Hjellestad

  4. Denne boligen er den dyreste i Bergen i år

  5. – Hva skjer når en så stor del av livene våre ikke teller?

  6. «Hinsides lang kø.» Samtidig lå en ferge ubrukt ved kaien. – De burde sett dette komme.