Barn med astma får KOLS som voksne

Å ha astma som barn er like farlig som egen røyking for å utvikle KOLS.