- Trolig landets verste strekning

Mandag mistet den sjette personen livet på strekningen Bergen – Voss i år. Vegvesenet vurderer en rekke krisetiltak.

Publisert Publisert

KRASJ: Mandag døde en 34 år gammel mann etter kollisjon med et vogntog i Hyvingstunnelen på E16. Foto: MARITA AAREKOL

iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

— Dette tallet er altfor høyt, og vi tar situasjonen veldig alvorlig, sier Olav Finne, avdelingsdirektør for Statens vegvesen i Hordaland.

Mandag morgen omkom en 34 år gammel mann fra Hordaland da en personbil og et vogntog kolliderte i Hyvingstunnelen på E16. Siden februar er det registrert fem ulike dødsulykker på veien mellom Bergen og Voss.

Krisetiltak

På 90-tallet var det mange dødsulykker på strekningen. Vegvesenet gjorde da flere utbedringer, og siden den gang har det i snitt vært rundt én dødsulykke årlig på denne veien.

Les også

[No available link text]

— Det har de siste årene vært en generell nedgang i antall alvorlige ulykker, men på E16 har vi sett det motsatte. I vår begynte vi på en systematisk gjennomgang av trafikksikkerheten for å finne kortsiktige tiltak som kan redusere det høye ulykkestallet på strekningen, sier Finne.

Arbeidsgruppen vurderer blant annet å frese ruglete spor i asfalten under midtstripen, redusere fartsgrensen, hvitmale tunnelåpninger, bedre belysningen, hyppigere kontroller og trafikksikkerhetskampanjer.

- Må virke

— Vi ønsker å finne tiltak som faktisk virker, ikke bare kjørte på med et innfall som å sette ned farten. Nå jobber vi bare med løsninger som kan settes i verk straks, uten å gå gjennom lange reguleringsprosesser, sier Trude Tonerud Andersen, seksjonsleder for plan og forvaltning Voss - Hardanger i Statens vegvesen.

I midten av oktober skal analysen være klar. En måned senere skal gruppen levere en rapport med en prioritert tiltaksliste hvor kostnader for hvert enkelt tiltak er spesifisert.

— Vi prøver å finne trekk ved de alvorligste ulykkene som går igjen i dette området. I mange tilfeller har føreren sovnet, eller vært utsatt for sykdom. Det er ofte et tyngre kjøretøy med i ulykken, og mange av kollisjonene skjer i eller i nærheten av en tunnel. Spørreundersøkelser vi har gjennomført viser at mange synes det er krevende å kjøre i stadige overganger mellom dagslys og mørke tunneler.

Fire av tunnelene mellom Dale og Bolstad har betongdekke i veibanen. Den nedslitte betongen blir glatt når den blir våt, og det er derfor besluttet at det skal freses ned 5-7 mm dype spor for å øke friksjonen.

- Aldri sett lignende

Hans-Olav Hellesøe har jobbet med analyse av dødsulykker i Statens vegvesen i seks år. Han sier ulykkestallene for E16 er uvanlig høye.

— Jeg har aldri sett lignende. Dette er trolig landets verste strekning i 2011.

Hellesøe mener det er for tidlig å si om den voldsomme økningen skyldes tilfeldigheter.

— Fire av disse fem ulykkene er møteulykker mellom en personbil og et tungt kjøretøy. På den aktuelle strekningen er det 20 prosent tungtrafikk, mot 10 prosent som er normalen. Men andelen tungtrafikk er omtrent den samme på E16, E39 og E134.

Vegvesenet har analysert 130 dødsulykker på landsbasis hvor tunge kjøretøyer er involvert. I de aller fleste tilfellene skyldes ulykken at en personbil har kommet over i motgående kjørebane.

- Vil ha ny vei

— Trafikken mellom Voss og Bergen har økt kraftig, og dette ventes å fortsette. Hvis denne veien hadde blitt bygget i dag ville den hatt en helt annen standard, blant annet med fysiske midtdelere for å unngå møteulykker, sier Finne.

Slik veien er i dag er det ikke plass til å bygge fysiske skiller mellom kjørefeltene.

— Dette vil kreve at veien blir utvidet eller at det bygges en ny. Vi er i gang med planer om en ny vei, men dette ligger langt frem i tid. I tillegg til alle ulykkene er det flere rasutsatte strekninger på veien, og mange av tunnelene har behov for oppgraderinger.

Også Jernbaneverket deltar i den langsiktige veiplanen på grunn av utfordringer med dagens jernbanelinje mellom Bergen og Voss.

— Vi kan kanskje være i gang med byggingen om knappe ti år, men her er det snakk om tunge investeringer som går inn i nasjonal transportplan. Det blir opp til politikerne når veien prioriteres.

Publisert