• (1/5)
    RYDDER: Folk fra vegvesenet har ryddet veien. Bilene kan passere. FOTO: LEIF GULLSTEIN

Første salve fyrt av

Trafikken sto bare i fire minutter i Sandviken.