• MINDRE PENGER: Kollektivtrafikken i Bergen kan få mindre støtte fra regjeringen. Årsaken er at regjeringen mener Bergen og Hordaland ikke innfører gode nok tiltak for å få ned privatbilismen. Vegdirektoratet skal nå gjennomføre en kvalitetssikring av trafikktallene i Bergen, noe som vil avgjøre omfanget av støtten.ARKIVFOTO: HELEGE SUNDE

Kutter støtte til kollektiv

Regjeringen er ikke fornøyd med Bergens innsats for å få ned trafikken. Nå holder de tilbake 60 millioner kroner i støtte til kollektivtrafikken.