Vurderer ny tunnel

Det kan bli aktuelt å forlenge Fløyfjellstunnelen. Bybanen får plassen i Helleveien og Eidsvågstunnelen.

Publisert Publisert

NY TUNNEL? En forlenging av Fløyfjellstunnelen kan bli en del av bybanen til Åsane. Foto: BERGEN KOMMUNE

  • Anders Haga
  • Gunnar Wiederstrøm
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Forlenging av Fløyfjellstunnelen er et av alternativene som utredes for Bybanen mellom Sandviken og Eidsvåg.

Fordelen med å forlenge Fløyfjellstunnelen er at all trafikken som skal til Åsane fra sør ikke lenger går langs Helleveien. I dag passerer nærmere 40.000 kjøretøy denne strekningen hver dag.

Flere alternativer

Ved å forlenge Fløyfjellstunnelen kan man frigjøre veiareal. Noe av arealet kan disponeres for Bybanen, men det er også mulig å få til et lokalveisystem i Ytre Sandviken, noe som mangler i dag og som tvinger all lokal biltrafikk opp på E39.

Les også

Slik ser de for segbybane til Åsane

For strekningen mellom Sandviken fra Slaktehustomten til NHH, vurderes ulike varianter.

Banen kan gå i dagen. Det vil få konsekvenser for andre trafikkanter og legge beslag på areal. Men banen kan også gå i fjellet, mer som en T-bane.

Men det vil innebære økte kostnader.

Fem traseer

På denne strekningen vurderes fem ulike traseer.

  • Tunnel til Sandviken Brygge og deretter tunnel til NHH. Holdeplasser blir stort sett i fjell, med unntak av Sandviken Brygge.
  • Tunnel til Sandviken Brygge, tunnel til Nyhavn, og deretter tunnel til NHH.
  • Bybanen legges i Sjøgaten med trafikkstyring for å kontrollere fremkommelighet. Holdeplasser i dagen kan ligge på Slaktehustomten, Sandvikstorget og ved Sandviken Brygge.
  • Bybanen legges i en lang tunnel fra sentrum til NHH. Plassering av holdeplasser må klargjøres.
  • Forlenging av Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg, med Bybanen i dagens veigrunn i Åsanevegen/Hellevegen og Eidvågtunnelen.
Publisert