Rykket ut til illsinte sjåfører

Politiet tilkalt da to bilister gikk løs på hverandre.