• PRESSES: Skolebyråd Harald Hove blir presset i saken om avdelingsleder for døveskolen i Bergen. FOTO: Sean Meling Murray

Språkrådet inn i døvestriden

Språkrådet er bekymret for signalet det sender at ledelsen ved Nattland skole ikke kan tegnspråk.