• TREFFSIKKER FYRING: Treffsikkerheten med ball var så som så for Dino Omanovic Klijucanin (8). Etter å ha avgitt «Vedløftet», var kunnskapene om korrekt vedfyring betraktelig bedre. - Vi må tenke på luften i byen vår, sier han. FOTO: Helle Gannestad

Dino (8) vil gjøre byluften bedre

Med enkle grep kan partikkelutslippene ved fyring reduseres 36 ganger. Dino (8) er en av dem som har lært seg hvordan.