• (1/2)
    UNDER KNIVEN: Dagens første hofteledd er skiftet ut på Haukeland. Rundt operasjonsbordet står Jostein Skorpa Nilsen, Torbjørn Kristiansen, Geir Hallan og Gerd Mevatne. I litt over halvparten av tiden mellom klokken åtte og 16 ligger det en pasient på operasjonsbordet. FOTO: Eirik Brekke

Operasjonsstuene tomme halve dagen

Det er store forskjeller i liggetid og bruken av operasjonsstuene på sykehusene, viser en ny rapport.