• LÅST: Sosiologisk Institutt ved UiB har skjerpet adgangskontrollen, etter trusler mot ansatt. Det åpner imidlertid allerede på mandag. FOTO: HANNE LOUISE ÅKERNES

Kollegene på UiB slår ring rundt Nilsen

UiB-institutt erklærer støtte etter kontroversiell kommentar. Les støttebrevet.