— Både Forsvarsdepartementet og veteranorganisasjoner har i lang tid jobbet for at veteraner får den anerkjennelsen og respekten de fortjener for den tjenesten de har utøvd for landet. Dette bryter ned alt det vi tidligere har jobbet for, sier Odd Helge Olsen, president i Norsk veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO).

Denne uken sendte Statens Pensjonskasse ut et skriv til en rekke psykisk uføre veteraner. Der opplyser de at utbetalingen av kompensasjonen de er blitt innvilget har stanset av Forsvarsdepartementet. Det er«for tiden ikke tilstrekkelig med midler», heter det blant annet i brevet.

- Respektløst

Selv om utsettelsen trolig ikke blir lengre enn en måned, mener presidenten i NVIO at situasjonen er alvorlig

— Når veteranene får innvilget disse pengene, er det et resultatet av mange års kamp. De har vært innom Nav, de har fått psykologer og psykiatere til å vurdere dem, de har vært gjennom en kanossagang for å bevist at de har krav på erstatning fra staten. De opplever nå at når de endelig er ved målstreken, så er det ikke penger til utbetaling. Det er utrolig respektløs og skammelig, sier Olsen.

Siden i fjor har veteraner med psykiske lidelser muligheten til å søke om økt erstatning fra Forsvarsdepartementet. Det viste seg at tallet på veteraner med krav på økt erstatning var meget høyt og Forsvarsdepartementet mangler 154 av 254 millioner kroner som veteranene samlet hadde krav på. Dette må nå skaffes til veie gjennom en proposisjon til Stortinget og kan først komme neste måned.

— De burde ha ordnet opp i dette før sommeren. Dette er virkelig en nedtur, sier Olsen.

- Idiotisk

Advokat Jon Olav Holvik i Bergen representerer tre veteraner som må vente på pengene sine.

— Det er idiotisk at de ikke får penger når de er blitt innvilget dem. De det gjelder skulle helst hatt pengene utbetalt i som fort som mulig, men for mine klienter er det ingen katastrofe. De klarer å vente til neste måned med å få pengene. Samtidig er det jo forunderlig at Forsvarsdepartementet ikke tok høyde for dette, sier Holvik.

Advokat Helge Rivrud representerer to andre veteraner, og omtaler situasjonen som mer alvorlig.

— Dette er snakk om folk som har vært i skyggenes dal i lang tid, og disse pengene er deres sjanse til å få et normalt liv. Når du ikke har noen ting, alt er håpløst og du har sinte kreditorer på døren, så er det krise å måtte vente en måned til. Mange henger etter neglene økonomisk, så dette er krise for dem, sier advokaten.

Han mener det er tydelig at Forsvarsdepartementet ikke har tatt dette alvorlig nok.

— Jeg har vært borti at forsikringsselskap som har hatt problemer med dette, men jeg har aldri opplevd at dette skjer med det offentlige. Det er veldig uvant, sier Rivrud.

Lover rask løsning

Forsvarsdepartementet viser til at antallet som søkte ble veldig høyt og at en del av grunnen var at fordi behandlingene av søknadene gikk mye fortere enn planlagt.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) sier at hun fikk saken på bordet i går kveld.

— Vi tar sikte på å få ordne dette så fort som mulig en rask løsning. Jeg er veldig opptatt av at skadede veteraner skal få det de har krav på, sier hun til BT.