• LØYSTE SAKA: Tore Medhus til v. og Ronni André Nesse fekk tilståinga ut av valdsutøvarane på Husnes og leverte bevismateriale til politiet. FOTO: Ove A. Olderkjær

Oppklarte grov valdssak med mobilopptak

Ved hjelp av mobiltelefon og overtalingsevne oppklarte kameratane ei alvorleg mishandlingssak i omgangskrinsen.