• STENGT: Bilistene ble møtt av bom ved innkjøringen til Lyderhorntunnelen. FOTO: LARS KVAMME

Trafikkulykke i Lyderhornstunnelen

En mann kjørte i fjellveggen i en ulykke ved inngangen av Lyderhornstunnelen. Tunnelen ble åpnet igjen klokken 17.15.