• BUR LANGS RASVEGEN: For to år sidan opplevde Amy Beth Henrickson (t.h.) og Ingvild Sperrevik at grenda dei bur vart heilt isolert av ras. Riksvegen på austsida av Sørfjorden i Hardanger er ei av dei mest rasutsette ifølgje BT si oversikt. FOTO: MARIE HAVNEN

- Håpar at vinteren går fort

Kvar dag sender Amy Beth Henrickson dottera til skulen langs ein av landets mest rasutsette vegar. Ingvild Sperrevik håpar ho slepp å gjere det same.