- Slike idioter finnes over alt

Førde Islamske senter tar full avstand fra den tidligere styrelederen, som nå er pågrepet og siktet for terror.