Full opning i Hardanger

Med stor innleving i rolla som skytebas, fyrde ordførar Solfrid Borge av siste salva. Tunnelen til Hardangerbrua frå sør fekk gjennomslag i dag.