• (1/2)
    LIKE MULIGHETER: Henny Arling fra Finland og leietaker Yi-Chun Chen er enige om at det er vanskelig for utlendinger å finne utleiebolig på det private markedet i Bergen. - Jeg har bestemt meg for å gi alle leietakere like muligheter. Den som er først ute og har gode referanser får leiligheten, sier Arling.

Hun har hatt trøbbel med én leieboer. Han var norsk

Henny Arling leier ut til 12 forskjellige nasjonaliteter, og godtar gjerne referanser i Usbekistan. Men mange huseiere vegrer seg for å ta inn innvandrere.