Elev (18) drept i bilulykke

Fem sendt til sykehus etter kraftig frontkollisjon.

  • Adressa.no
  • Marit Ytterland Nygård

Ungdommene på Hitra og Frøya sørger etter at en jente på 18 år døde i en voldsom frontkollisjon. Lokalsamfunnene i øykommunene er i sjokk etter at seks lokale ungdommer var involvert i en kraftig frontkollisjon natt til torsdag. Én jente omkom i ulykken. Fem gutter ble skadd, hvorav fire alvorlig.

— Vi har fått informasjon om at den omkomne jenten var elev her ved vår skole. Ungdommene her har det svært tøft nå og de er fortvilet, sier rektor ved Hitra videregående skole, Per I. Christensen til adressa.no.

Den omkomne er foreløpig ikke formelt identifisert, men politiet føler seg nå så sikre på jentens identitet at de har varslet de pårørende.

- Alle kjenner alle

Hitra videregående skole er en liten skole med 150 elever. Alle kjenner alle. Rektoren møtte selv flere ungdommer som var i sjokk i natt.

I dag åpnet skolen klokken 10 for alle som ønsker å møtes og snakke om det som har skjedd.

— Det vil være et kriseteam og lærere tilgjengelig på skolen. Nå må vi bare prøve å ta oss av elvene på best mulig måte, sier rektoren.

En minnestund for den omkomne vil bli holdt på Hitra fredag.

Frøya også berørt

Også Frøya videregående skole er hardt rammet av ulykken. Flere av de skadde ungdommene er elever ved skolen.

— Vi vil holde skolen åpen fra klokken 12 fredag, slik at de som ønsker det kan møte opp her, sier rektor ved Frøya videregående skole Bjørnar Johansen.

Mange elever valgte også å møte opp på skolen i natt, da kantinen ble holdt åpen.

— Elevene er naturlig nok preget av det som har skjedd, sier Johansen.

Fem skadde gutter

De fem skadde guttene er torsdag formiddag innlagt ved St. Olavs Hospital, hvorav fire med alvorlige skader. Den femte vil trolig bli skrevet ut senere torsdag.

Ingen av guttene, som er i alderen 16- 20 år, er livstruende skadd.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

— Kollisjonen har vært svært kraftig. Et av momentene vi vil undersøke videre er om det har vært høy fart på noen av kjøretøyene, sier operasjonsleder Leif Berglund.

Ulykkeskommisjonen i Statens vegvesen, teknikere og politi samarbeider nå for å klarlegge hendelsesforløpet og finne årsaken til ulykken.

Fastklemt etter ulykken

Etter ulykken ble minst én person sittende fastklemt, og én av bilene sto i brann. Den omkomne skal ha sittet i bilen som brant, men brannen skal ha vært i motorrommet, og ikke i kupeen. Ingen av de involverte skal være skadet av brann.

Brannen var slukket da brannvesenet ankom, og de begynte straks med frigjøring av fastklemte personer.

Hovedredningssentralen Sør-Norge sendte et Sea King-helikopter til trafikkulykken. Også et helikopter fra Luftambulansen i Trondheim ble tilkalt.

Ulykken fant sted litt over en mil fra Frøyatunnelen.

Skoleelever

Ungdommene er tilknyttet de videregående skolene på Hitra og Frøya, og et kriseteam er samlet på Frøya videregående skole for å ta hånd om de pårørende.

Kantinen på Frøya videregående skole er åpnet for ungdommer som var på en fest i nærheten av ulykkesstedet. Hitra videregående skole holdes åpen fra klokken 10 torsdag.

— Både Frøya og Hitra kommune er nå involvert med kriseteam, sier Berglund.

Åstedsundersøkelser

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

Etter ulykken ble åstedet sikret, og veien var stengt frem til klokken 7 torsdag morgen.

Tekniske etterforskere var på stedet i natt, sammen med Ulykkeskommisjonen fra Vegvesenet og lensmannen på Frøya, som nå jobber med å finne årsaken til ulykken.

— Et av flere momenter vi vil undersøke er om det kan ha vært høy fart på noen av kjøretøyene, sier Berglund.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 23.18.