• I GANG: Gravearbeidet på midtre nivå av den tidlegare militærleiren Tvildemoen på Voss markerer byggjestart for den svære innretninga som gjer det mogleg å sveva i lufta innandørs. FOTO: ARNE HOFSETH

Her skal dei sveva utan fallskjerm

Gravinga er gang på Tvildemoen på tomta til vindtunnelen som skal gje fallskjermhopparar ultimate treningstilhøve.