Fødeboom på Haukeland

Det blir travelt på Kvinneklinikken i sommer. Fødeboom i juli og august kan gi 200 flere fødende enn vanlig.