Historien om en helsesoldat

«Jeg regner medisinen som bestående av alminnelige soldater, lavere befal og offiserer – jeg hører til soldatene.»