- Slått ned og ranet

Fire menn skal ha løpt fra stedet.