- Hun vil bli savnet

«Et stort hjerte for de svake.» «Byrådet er svekket.» Reaksjonene er unisone etter Lisbeth Iversens avgang som sosialbyråd.