• (1/8)
    HATTEBIL: Ford'en til Trond Dreyer får kjøre tur når solen skinner – og krever helst en mann med hatt bak rattet. FOTO: ODD MEHUS

Bil for sin hatt

Trond Dreyer kjører typisk mann-med-hatt-bil. Med hatt, naturligvis.