Brann i sofa på Nordnes

Dagen etter storbrannen på Nordnes var det på ny brannutrykning til bydelen. Denne gangen begrenset heldigvis brannen seg til en sofa.