Underskudd for Blå Kors i Bergen

Blå Kors-institusjonene i Bergensområdet hadde et samlet underskudd på 109.000 kroner i fjor.