Stor trivsel blant elevene

Elevene ved barne- og ungdomsskolene i Bergen trives godt på skolen. Bygg og utstyr er de minst fornøyd med.