Sund vil ha politikontor

Sund kommune krev at det blir oppretta eit kontor der politietaten er tilgjengeleg ein dag i veka.