Mot avklaring for Fjell festning

De fremtidige eierforholdene for Fjell festning er i ferd med å bli avklart. Det åpnes for lokal overtakelse, og at festningen utvikles som et viktig krigsminne.