Slo staten på meteren

Ein hytteeigar frå Bergens-kanten visste råd då grunnmuren på hytta hans i Granvin vart ein meter for høg. Han dekte til den nederste meteren med jord, og vann rettssak mot staten.