Fortsetter bygging tross prissjokk

Bergen fortsetter byggingen av alle planlagte sykehjem trass i kostnadssprekk på 150 millioner kroner.