SV ber om boikott

SV ønsker at Bergen kommune boikotter israelske varer, og tar saken opp i bystyret.