Studentstyrt post stenges

Et knapt år etter at Haukeland sykehus fikk en studentstyrt post, legges prosjektet på is i minst et halvt år.