Advokaten som ble lirekassespiller

I sitt yrkesaktive liv var Stig Wigum (77) advokat med sjørett og fiskerisaker som spesialfelt. I dag gleder han både seg selv og andre med optimistisk lirekassemusikk.