Støtte fra styreleder

Styreleder i Helse Bergen gir full støtte til protestoppropet fra de ansatte.