Hyllet norsk-amerikanske brannmenn

En gruppe brannmenn fra Bergen overrakte torsdag kveld en plakett til sine kolleger i New York.