For få bønder i byn

Matprodusentene i Hordaland mangler visjoner for markedsføring, mener landbruksdirektør Ole Bakkebø. Bare én av ti har meldt seg på årets matmesse i Bergen.