Kjøper klager på Koppen-vedtak på Osterøy

Det er feil av fylkeslandbruksstyret å ta hensyn til tidligere eier Nils Koppen og nekte kjøper konsesjon av eiendommen hans på Osterøy. Derfor klager Loftås Utbygging på vedtaket.