Passasjerene svikter Gaia Trafikk

Tallet på reisende med Gaia Trafikk har gått kraftig ned etter takstøkningen 1. juli. Både i juli og august har 90.000 færre løst billett, sammenliknet med samme tid i fjor.