Spøker for nøytralt rusmiddeltiltak

Human-Etisk Forbund i Bergen starter livssyns-nøytrale samtalegrupper for rusmisbrukere. Teamet er på plass, men Bergen kommune vil ikke støtte tiltaket.