Tvangsflytta av kommunen

Funksjonshemma Anni Inger Strandos (56) fekk i 1996 plass på Lavik sjukeheim. I går avgjorde kommunen å flytte henne til ein sjukeheim over fire mil vekke.