Båten sviktar under kystfiskarane

Norges Fiskarlag stør fiskeriminister Svein Ludvigsens plan for å byggja ned kystfiskeflåten. Kystfiskarlaget rasar mot både søsterorganisasjon og statsråd.