Lovbrytere stadig oftere påvirket

Antall kriminalsaker hvor den antatte gjerningsmannen er påvirket av Rohypnol, er bortimot fordoblet på ett år.