Vik fengsel treng fornying

Fengselsfolket i Vik har ikkje berre brakketilbod for nye fangar. I departemental skuff ligg også planar om modernisering.