Få realister vil bli lærere

Bare 13 realister ved Universitetet i Bergen (UiB) vil bli lærer. - Elevene får amatører som lærere i matte og naturfag, mener Norsk Lektorlag.