• OVERPRISET LEIE: Bergen Private Gymnas og Akademiet Bergen skal ha tatt ut over 12 millioner kroner i utbytte i 2011, blant annet gjennom å leie lokaler fra et nærstående selskap, til en pris langt over markedspris. Helge Teige er nå eier av begge de to skolene.

Må betale tilbake 12 millioner kroner

Utdanningsdirektoratet beskylder Akademiet Bergen og Bergen Private Gymnas for omfattende lovbrudd.