Fredeleg heimkomst for omstridd radværing

Ingen radværingar har kome seg opp og fram som John Ashcroft. I går møtte den amerikanske justisministeren for første gong den norske slekta si på Sletta.