Informerte ikke fylkeskommunen

Øystein Heldal har tidligere sagt til BT at han har spilt med åpne kort overfor fylkeskommunen. Han har også sagt at både fylkesrådmann, barneverndirektør og fylkesbyggesjef har vært oppmerksom på at han eide Skjoldvegen 35 og hadde planer om å bruke dette til barnevernsformål.